Ochrana osobných údajov

VIAC INFO O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH SPRACOVANÍ

ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH PREVÁDZKOVATEĽA PODĽA AGENDY

ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH – PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka prechádza pri spracovaní osobných údajov na nového poskytovateľa tejto služby. Vzhľadom na previazanosť a komplexnosť celého procesu budú všetky informácie na našich weboch i v našich dokumentoch aktualizované v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Nové pravidlá však už teraz nájdete TU. Ďakujeme za pochopenie, vaša Petržalka

web od 2day