Prednostka

Kompetencie prednostu boli prerozdelené medzi päticu zástupcov a zástupkýň prednostu a tiež vedúcu kancelárie starostu a prednostu.

Zástupkyňa prednostu pre školstvo a vzdelávanie: Ing. Andrea Garanová
Zástupca prednostu pre investície, projekty a dopravu: Bc. Miloš Holán
Zástupca prednostu pre správu verejných priestranstiev: Mgr. Peter Slovák
Zástupca prednostu pre financie, IT a verejné obstarávanie: Ing. Matúš Súlovec
Zástupkyňa prednostu pre sociálne veci a personalistiku: Mgr. Marcela Zacharová, M.Ed.
Vedúca kancelárie starostu a prednostu: Mgr. Petra Vančová

KONTAKTY nájdete TU.

web od 2day