Osobnosť Petržalky

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý bude prebiehať od mája a jeho súčasťou budú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov. Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie pripravuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Toto prestížne ocenenie si prevzalo už 120 osobností (prehľad ocenených osobností nižšie).

Návrhy na rok 2021 môžu predkladať neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj samotní Petržalčania do 31. mája 2021. Viac informácií nájdete TU. 

Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový), navrhovanú osobnosť, adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti, v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre rozvoj každodenného života v Petržalke, alebo čím výnimočným sa pričinila o rozvoj mestskej časti.
Návrhy je možné zasielať v písomnej forme poštou na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Referát kultúry a športu, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava, doručiť osobne do podateľne miestneho úradu, alebo poslať elektronicky na daniela.emeljanovova@petrzalka.sk.

Prehľad ocenených osobností Petržalky:

Osobnosti Petržalky 2020
Osobnosti Petržalky 2019
Osobnosti Petržalky 2018
Osobnosti Petržalky 2017
Osobnosti Petržalky 2016
Osobnosti Petržalky 2015
Osobnosti Petržalky 2014
Osobnosti Petržalky 2013
Osobnosti Petržalky 2012
Osobnosti Petržalky 2011
Osobnosti Petržalky 2010
Osobnosti Petržalky 2009

Všetky ocenené osobnosti od roku 1998 nájdete TU.

web od 2day