PARKOVANIE V PETRŽALKE OKREM DVOROV 4 | Petržalský parkovací systém

Ako parkovať v Petržalke po zmenách pravidiel a zavedení celomestskej parkovacej politiky v lokalite Dvory 4?

 

Aj po zmenách v petržalskom parkovacom systéme, ktoré na základe všeobecne záväzného nariadenia magistrátu vstúpili do platnosti od 1. októbra 2021 a po zavedení celomestskej parkovacej politiky na Dvoroch 4 od 10. januára 2022, ktorú hlavné mesto predstavilo pod skratkou PAAS, zostali a zostanú pre rezidentov s trvalým pobytom v inej lokalite Petržalky podmienky parkovania de facto BEZ ZMENY.

Aj po 1. októbri 2021 tak v celej Petržalke a po 10. januári 2022 v celej Petržalke okrem Dvorov 4 parkujú petržalskí rezidenti s ich schválenými vozidlami v rámci petržalského parkovacieho systému tak ako doteraz, čiže BEZPLATNE.

Mám trvalý pobyt v Petržalke a neparkujem v lokalite Dvory 4
Pokiaľ máte vozidlá zaregistrované v petržalskom parkovacom systéme (PARKOVANIEVPETRZALKE.sk, čiže mobilná aplikácia URBI – Parkovanie Petržalka), môžete ďalej využívať jeho výhody a aj naďalej parkujete v celej Petržalke okrem Dvorov 4 BEZPLATNE.

KONTAKTY PETRŽALKA
E-mail: parkovanie@petrzalka.sk
Infolinka: 0947 487 111
Konzultácie a osobné stretnutie: viac info TU


Mám trvalý pobyt v Petržalke a často parkujem v lokalite Dvory 4
Od 1. decembra 2021 sa môžete zaregistrovať do celomestského parkovacieho systému PAAS, následne zaplatiť magistrátu poplatok za vaše zaregistrované vozidlá a od 10. januára 2022 využívať výhody parkovania aj v lokalite Dvory 4.

Mám trvalý pobyt v Petržalke a občas parkujem v lokalite Dvory 4
Zaregistrujte sa do celomestského parkovacieho systému PAAS
, zakúpte si pre vaše vozidlá BONUSOVÚ KARTU pre rezidentov za 10 EUR na rok, ktorá vám umožní aj na Dvoroch 4 od 10. januára bezplatne parkovať 2 hodiny denne, alebo si zakúpte parkovanie v lokalite Dvory 4 podľa potreby priamo na mieste podľa daného tarifného pásma PAAS.

KONTAKTY PAAS
E-mail: registracie@paas.sk
Infolinka: 0800 222 888
Klientské miesto PAAS Petržalka: Muchovo námestie 12
v pondelok až piatok od 7:00 do 18:00  (okrem sviatkov)

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Bratislavský parkovací asistent (PAAS)
Mapa zón PAAS
Často kladené otázky – PAAS
VZN Bratislavy platné od 1.10.2021
Zásady parkovania v Petržalke

VIAC O PARKOVANÍ NA DVOROCH 4 OD 10.1.2022

Od 1. októbra 2021 platí novelizované Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Z toho dôvodu prešla celá Petržalka (Dvory 4 len do 10. januára 2022, potom PAAS) – na rezidentský parkovací systém upravený Zásadami parkovania v zónach regulovaného parkovania v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Pokiaľ nesúhlasíte s automatickým preregistrovaním z petržalského parkovacieho systému na bezplatný rezidentský parkovací systém, neváhajte nás kontaktovať na parkovanie@petrzalka.sk. Na základe žiadosti vás vyradíme z našej databázy, čo však bude znamenať okamžitú stratu rezidentského oprávnenia, a teda aj možnosti bezplatného parkovania na modro vyznačených boxoch v Petržalke.

web od 2day