Participatívny rozpočet 2015

V rámci hlasovania v roku 2015 vyberali obyvatelia vždy jednu lokalitu z troch športovísk, z troch schodísk, z troch vnútroblokov a z troch výbehov. Hlasovanie prebiehalo od 22. mája do 12. júna , spolu prišlo 1.679 hlasov.

Športoviská

V oblasti športovísk vyberali hlasujúci z troch lokalít
Lokalita Počet hlasov
Znievska 6-12 407
Ševčenkova – Hálova 131
Haanova 31-41 129

Detské ihrisko na Znievskej bolo ponechané v útlme. Nachádzajú sa na ňom prvky, ktoré nespĺňajú štandardné požiadavky na verejné detské ihrisko. Ihrisko využívajú obyvatelia blízkeho okolia na vlastnú zodpovednosť. Z dôvodu zabezpečenia štandardného verejného detského ihriska na uvedenom priestore, predkladáme návrh na jeho rekonštrukciu resp. kompletnú obnovu. Obnova pozostáva z rekonštrukcie zázemia, oplotenia ihriska a výstavby hracích prvkov vrátane predpísaných podkladov. Navrhované hracie prvky sú veža so strechou a šmýkačkou, drevená dvojhojdačka hranol, pružinová hojdačka, pieskovisko, kolotoč, lezecká stena, hojdačka s dvoma sedačkami. Predpokladaná cena za obnovu ihriska: 30 000,- €

Športovisko Znievska 6-12 pred rekonštrukciou

 

Schodiská

V oblasti schodísk vyberali hlasujúci z troch lokalít
Lokalita Počet hlasov
Znievska 15 226
Blagoevova 24 107
Osuského 1A a 3A 51

Práce na oprave schodiska sa začali v 39. týždni. Na schodisku prebieha oprava povrchu schodiskových stupňov a spodného povrchu schodiskového ramena. Pôvodné keramické obklady boli odstránené a budú nahradené novou omietkou. Súčasťou prác je aj oprava a náter pôvodného oceľového zábradlia. Oproti pôvodnému predpokladu bolo potrebné odstrániť aj časť staticky narušeného schodiskového múru a nahradiť ho novým schodiskovým múrom. Celková cena opravy je 4 196,40 € s DPH vrátane dodatočnej opravy schodiskového múru.

Schodisko Znievska 15 pred rekonštrukciou

 

Vnútrobloky

V oblasti vnútroblokov vyberali hlasujúci z troch lokalít
Lokalita Počet hlasov
Romanova 2-12 130
Černyševského 23-39 116
Kežmarské námestie 20

Vnútroblok sa nachádza v „účku“ bytového domu. Na okraji zelených plôch sa nachádza svah a v dolnej časti je trávnatá plocha a voľná spevnená plocha. Na zlepšenie rekreačnej, oddychovej aj estetickej funkcie tejto lokality bude vysadený živý plot z rôznych kvitnúcich kríkov, ktorý opticky uzavrie vnútroblok a prekryje kontajnerové stojisko v pohľade od domov. Takto vznikne komorný priestor slúžiaci obyvateľom. Zároveň sa výrazne zlepší estetická a rekreačná funkcia tejto lokality. Na okraj trávnikovej plochy budú umiestnené 2 parkové lavičky a vysadený menší okrasný strom. Predpokladaná cena rekonštrukcie: 2.150,- €

Vnútroblok Romanova 2-12 pred rekonštrukciou

 

Výbehy

V oblasti výbehov vyberali hlasujúci z troch lokalít
Lokalita Počet hlasov
Holíčska – Brančská 166
Šustekova 1 99
Černyševského – Pifflova 97

Navrhovaný oplotený výbeh pre psov sa nachádza vo vnútrobloku medzi bytovým domom Holíčska 12-16 a základnou školou na Holíčskej ulici. Rozmery výbehu budú približne 20 m krát 30 m a bude slúžiť najmä obyvateľom okolitých domov. Výbeh bude oplotený nízkym plotom (maximálna výška 1,20 m) s dvoma vstupným bránkami. V rámci výbehu budú umiestnené lavičky, 2 ks odpadkových košov na psie exkrementy, informačná tabuľa a menšia spevnená plocha prípadne chodník. Predpokladaná cena rekonštrukcie: 14.000,- €

Výbeh Holíčska - Brančská pred rekonštrukciou

web od 2day