Petržalská výstavba spol. s. r. o.

Obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným Petržalská výstavba, spol. s. r. o., bola založená na účel výstavby športovej haly a iných stavebných činností, ktoré nevie mestská časť Bratislava-Petržalka realizovať z vlastných zdrojov.

Jediným spoločníkom v spoločnosti je mestská časť Bratislava-Petržalka.

KONATEĽ:
Mgr. Peter Slovák

DOZORNÁ RADA:
Ing. Ján Karman
Ing. Richard Vilkus
Róbert Marek
Jakub Kuruc
Adam Sarlós

 

web od 2day