BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA PETRŽALKA | Slovenská advokátska komora

Bezplatná právna poradňa Petržalka je až DO ODVOLANIA MIMO PREVÁDZKY. O ďalšom fungovaní právnej poradne budeme informovať v čo možno najkratšom čase. 

O NÁS
Zriaďovateľom a prevádzkovateľom Bezplatnej právnej poradne Petržalka je vďaka podpore a spolupráci Slovenskej advokátskej komory (SAK) priamo mestská časť Bratislava-Petržalka. Za jej prevádzku zodpovedajú naši kolegovia z kancelárie starostu a prednostky miestneho úradu.

Pre obyvateľov Petržalky s trvalým pobytom sú po potvrdenej rezervácii vopred k dispozícii bezplatné 30-minútové stretnutia s profesionálnymi právnikmi v rôznych agendách. Hlavným účelom našej pomoci je nasmerovať ľudí na orgány štátu, ktoré im v ich konkrétnom prípade dokážu pomôcť.

Právne poradenstvo poskytované výhradne počas osobnej ústnej konzultácie sa týka najmä oblastí ako rodinné a pracovno-právne vzťahy, dedičské konania a majetok, ochrana spotrebiteľa či exekúcie. Poradňa nezastupuje občanov pred súdmi ani inými inštitúciami a nezaoberá sa trestným právom.

KDE NÁS NÁJDETE
Bezplatná právna poradňa Petržalka sídli v kancelárii č. 001 na prízemí Miestneho úradu Petržalka.

PREVÁDZKOVÉ HODINY
STREDA: 14:00-17:00 po potvrdenie REZERVÁCII VOPRED

Počas štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a tiež v letných mesiacoch (júl-august) je Bezplatná právna poradňa Petržalka ZATVORENÁ.

KONTAKTY
02/ 68 288 819
poradna@petrzalka.sk

UŽITOČNÉ DOKUMENTY
Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Petržalkou a SAK

web od 2day