Bezplatná právna poradňa Petržalka | RADY ODBORNÍKOV

O NÁS
Pre obyvateľov Petržalky s trvalým pobytom sú po potvrdenej rezervácii vopred k dispozícii bezplatné 30-minútové stretnutia s profesionálnymi právnikmi (advokátmi) v rôznych agendách. Hlavným účelom našej pomoci je nasmerovať ľudí na orgány štátu, ktoré im v ich konkrétnom prípade dokážu pomôcť.

Právne poradenstvo poskytované výhradne počas osobnej ústnej konzultácie sa týka najmä oblastí ako rodinné a pracovno-právne vzťahy, dedičské konania a majetok, ochrana spotrebiteľa či exekúcie. Poradňa nezastupuje občanov pred súdmi ani inými inštitúciami a nezaoberá sa trestným právom.

KDE NÁS NÁJDETE
kancelária č. 814 na 8. poschodí MiÚ Petržalka

PREVÁDZKOVÉ HODINY
každú stredu v čase 13:00 – 17:00

Do Bezplatnej právnej poradne Petržalka je potrebné sa vopred objednať na presný čas.

KONTAKTY
02/68 288 818
02/68 288 819
poradna@petrzalka.sk

NAŠI PARTNERI

JUDr. Patrik Ozimanič – advokát
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava (budova Westend Tower na Patrónke)

MAIL | WEB #1 | WEB #2 | INSTAGRAM #1 | INSTAGRAM #2 | FACEBOOK #1 | FACEBOOK #2 | TIKTOK | YOUTUBE | LINKEDIN

ZAMERANIE: občianske právo, pracovné právo, obchodné právo, rodinné právo, trestné právo

 

JUDr. Michal Hrivnák – advokát
Krížna 44, 821 08 Bratislava

MAIL | WEB
TEL. KONTAKT: 0908 025 601, 02 554 25 926

ZAMERANIE: občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, pracovné právo, trestné právo

 

JUDr. Ján Dolejš – advokát, konateľ
Remedium Legal, s.r.o.
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava

MAIL | WEB
TEL. KONTAKT: +421 /2/ 323 00 802

ZAMERANIE: občianske právo, pracovné právo, obchodné právo, rodinné právo, trestné právo

 

Mgr. Peter Vilhan – advokát
Bukureštská 3, 811 04 Bratislava

MAIL | WEB
TEL. KONTAKT: 0910 580 773

ZAMERANIE: trestné právo, občianske právo, obchodné právo, rodinné právo, pracovné právo, správne právo

 

Mgr. Lenka Jakubčová – advokátka
Advokátska kancelária Jakubčová a partneri, s.r.o.
Rajská 7, 811 08 Bratislava

MAIL | WEB | INSTAGRAM
TEL. KONTAKT: +421 950 410 069

ZAMERANIE: občianske právo, obchodné právo, trestné právo, rodinné právo, pracovné právo, správne právo

—–

BEZPLATNÉ DLHOVÉ PORADENSTVO
Národný projekt Úradu práce sociálnych vecí a rodiny bol zrealizovaný na pomoc občanom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii, napríklad v prebiehajúcich exekúciách, bezvýchodiskových situáciách s dlhmi u inkasných agentúr alebo zdravotných poisťovní. V štátnej poradni sú občanom k dispozícii poradcovia ako ekonóm, právnik a psychológ, pričom poradenstvo je BEZPLATNÉ.

PREVÁDZKOVÉ HODINY
pondelok 8:00-12:00, 13:00-15:00
utorok 8:00-12:00, 13:00-15:00
streda 8:00-12:00, 13:00-17:00
štvrtok 8:00-12:00, 13:00-14:00
piatok 8:00-12:00

KONTAKTY
len objednávky vopred
+421 905 678 708
bdp.ba@upsvr.gov.sk

Kanceláriu štátnej Bezplatnej dlhovej poradne Bratislava nájdete na Župnom námestí 5-6.

web od 2day