Videoarchív zasadnutí – rok 2013

Prvá časť:

Druhá časť:

Tretia časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

Tretia časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

Tretia časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

web od 2day