Volebné obvody

Bohrova, Bratská, Černyševského, Daliborovo nám., Dargovská, Dubnická, Einsteinova, Farského, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Jungmannova, Kapicova, Kapitulský dvor, Kaukazská, Kežmarské nám., Kopčianska, Krasovského, Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Macharova, Mánesovo nám., Muchovo nám., Nobelovo nám., Novobanská, Nábrežná, Očovská, Pečnianska, Pifflova, Planckova, Prokopova, Rusovská cesta, Röntgenova, Údernícka, Vavilovova, Viedenská cesta, Vilová, Vlastenecké nám., Vranovská, Wolkrova, Zadunajská cesta, Záporožská

Andrusovova, Belinského, Čapajevova, Fedinova, Hálova, Iľjušinova, Jiráskova, Kolmá, Markova, Nám. Jána Pavla II., Nám. Republiky, Pajštúnska, Prokofievova, Rusovská cesta č. 50-56, Ševčenkova, Švabinského, Tupolevova

Ambroseho, Bradáčova, Dudova, Furdekova, Gessayova, Hrobákova, Kutlíkova, Lachova, Nám. Hraničiarov, Osuského, Romanova, Starohájska, Rovniankova, Bratislava – Petržalka

A. Gwerkovej, Blagoevova, Bosákova, Bulíkova, Dolnozemská cesta, Haanova, Jankolova, Klokočova, Kočánkova, M.C. Sklodowskej, Lužná, Mamateyova, Medveďovej, Mlynarovičova, Májová, Pankúchova, Pobrežná, Polereckého, Pri Seči, Sosnová, Šustekova

Brančská, Budatínska, Holíčska, Lietavská 2-16 (párne), Smolenická, Starhradská, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska, Znievska

Antolská, Beňadická, Betliarska, Béžová, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Jasovská, Krásnohorská, Lietavská 1-15 /nepárne/, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vyšehradská, Vígľašská, Zuzany Chalupovej, Žehrianska, Žltá

web od 2day