Volebné obvody

Bohrova, Bratská, Černyševského, Daliborovo nám., Dargovská, Dubnická, Einsteinova, Farského, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska, Jaroslavova, Jungmannova, Kapicova, Kapitulský dvor, Kaukazská, Kežmarské nám., Kopčianska, Krasovského, Kremnická, Krupinská, Kubínska, Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Macharova, Mánesovo nám., Nobelovo nám., Novobanská, Nábrežná, Očovská, Pečnianska, Pifflova, Planckova, Prokopova, Rusovská cesta, Röntgenova, Údernícka, Vavilovova, Viedenská cesta, Vilová, Vlastenecké nám., Vranovská, Wolkrova, Zadunajská cesta, Záporožská

Ing. Ján Hrčka

Adresa: Bohrova 11
Mobil: +421 903 601 145
E-mail: jan.hrcka@bonet.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu Slobodný klub
Mgr. Vladimír Dolinay

Adresa: Topoľčianska 12
Mobil: +421 905 402 560
E-mail: dolinay@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu Poctivá Petržalka
Ing. Jozef Vydra

Adresa: Zadunajská cesta 9
Mobil: +421 949 586 848
E-mail: vydra.jozef@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu Poctivá Petržalka
Michal Vičan

Adresa: Gercenova 5
Mobil: +421 903 551 657
E-mail: vican.m@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu SIEŤ, MLADÁ PETRŽALKA, Strana zelených
Mgr., Ing. Peter Cmorej

Adresa: Gercenova 1
Mobil: +421 907 209 700
E-mail: peter.cmorej@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu Slobodný klub
Mgr. Ľuboš Homola

Adresa: Zadunajská cesta 3
Mobil: +421 949 719 115
E-mail: homola.sagga@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu Poctivá Petržalka
Martin Jóna

Adresa: Pifflova 6
Mobil: +421 905 616 323
E-mail: martin.jona@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 1
 • Člen MR, predseda komisie ÚPVaD, člen komisie kultúry a komisie na ochranu verejného záujmu
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu SIEŤ, MLADÁ PETRŽALKA, Strana zelených

Andrusovova, Belinského, Fedinova, Hálova, Iľjušinova, Jiráskova, Kolmá, Markova, Pajštúnska, Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského, Tupolevova

Ing. arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá

Adresa: Švabinského 20
Mobil: +421 905 537 102
E-mail: patoprsta@creativenet.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Predsedníčka klubu Poctivá Petržalka
Mgr. Juraj Kríž

Adresa: Fedinova 5
Mobil: +421 907 387 627
E-mail: jurajkriz@yahoo.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu SIEŤ, MLADÁ PETRŽALKA, Strana zelených
Ing. Ján Karman

Adresa: Andrusovova 5
Mobil: +421 905 372 234
E-mail: jan.karman@ozonius.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu Slobodný klub
 • Predseda klubu Spoločný klub
Mgr. Ivan Uhlár

Adresa: Gercenova 6A
Mobil: +421 905 953 744
E-mail: ivan.uhlar20@gmail.com, ivn@azet.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu Slobodný klub
JUDr., Mgr. Vladimír Gallo, PhD.

Adresa: Ševčenkova 28
Mobil: +421 905 896 551
E-mail: vladimir.gallo@slovanet.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 2
 • Nezávislý kandidát
 • Nezaradený

Ambroseho, Bradáčova, Dudova, Furdekova, Gessayova, Hrobákova, Kutlíkova, Lachova, Nám. Hraničiarov, Osuského, Romanova, Starohájska, Rovniankova

Mgr., Ing. Michal Radosa

Adresa: Lietavská 3
Mobil: +421 905 706 310, +421 903 638 255
E-mail: mradosa@hotmail.com, michal.radosa@petrzalka.sk

 • Zástupca starostu
 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • SIEŤ, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, Strana zelených
 • Člen klubu SIEŤ, MLADÁ PETRŽALKA, Strana zelených
Ing. Tomáš Mikus

Adresa: Blagoevova 2
Mobil: +421 918 942 355
E-mail: mikus@srbbonline.sk, office@ascanios.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu SIEŤ, MLADÁ PETRŽALKA, Strana zelených
Mgr. Ján Bučan

Adresa: Lachova 26
Mobil: +421 903 709 948
E-mail: janbucan@gmail.com

 • Prvý zástupca starostu
 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Predseda klubu My sme Petržalka
Mgr. Ľubica Škorvaneková

Adresa: Rovniankova 20
Mobil: +421 905 575 832
E-mail: lubicaskorvanek@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Členka klubu My sme Petržalka
Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Adresa: Hrobákova 8
Mobil: +421 905 742 977
E-mail: lubos.kacirek@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Člen klubu My sme Petržalka
Mgr. Vladislav Chaloupka

Adresa: Gessayova 41
Mobil: +421 903 478 604
E-mail: vladislav.chaloupka@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST HÍD
 • Člen klubu Slobodný klub
Miroslav Lažo

Adresa: Osuského 30
Mobil: +421 903 835 909
E-mail: lazo@hdcslovakia.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 3
 • Nezávislý kandidát
 • Nezaradený

A. Gwerkovej, Blagoevova, Bulíkova, Dolnozemská cesta, Haanova, Jankolova, Klokočova, Kočánkova, M.C. Sklodowskej, Mamateyova, Medveďovej, Mlynarovičova, Májová, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Pri Seči, Sosnová, Šustekova

Peter Hochschorner

Adresa: Mlynarovičova 17
Mobil: +421 905 673 483
E-mail: peterhochsi@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu Poctivá Petržalka
JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Adresa: Haanova 37
Mobil: +421 948 393 457
E-mail: milanvet.vetrak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • Nezávislý kandidát
 • Člen klubu Poctivá Petržalka
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH

Adresa: M. C. Sklodowskej 2
Mobil: +421 907 192 562
E-mail: daniela.paluchova@gmail.com, riaditel@dtv.sk

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
 • Nezaradená
Anna Dyttertová

Adresa: A. Gwerkovej 10
Mobil: +421 907 722 456
E-mail: dyttertovaanna@gmail.com

 • Poslankyňa MZ
 • Volebný obvod č. 4
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezaradená
Mgr. Ivana Antošová

Adresa: A. Gwerkovej 13
Mobil: +421 905 740 705
E-mail: ivanaantos@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 4
 • SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
 • Nezaradená

Brančská, Budatínska, Holíčska, Lietavská 2-16 (párne), Smolenická, Starhradská, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska, Znievska

Ing. Pavel Šesták

Adresa: Starhradská 10
Mobil: +421 908 540 103
E-mail: pavel.sestak@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Člen klubu Poctivá Petržalka
Jana Hrehorová

Adresa: Budatínska 13
Mobil: +421 903 257 632
E-mail: hrehorova.jana@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • Nezávislá kandidátka
RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A.

Adresa: Znievska 1
Mobil: +421 910 671 039
E-mail: gabriel.gazi@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezávislý poslanec
PhDr. Ľudmila Farkašovská

Adresa: Bohrova 9
Mobil: +421 908 708 995
E-mail: ludmilafar@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Strana moderného Slovenska, Strana demokratického Slovenska, Strana zelených Slovenska, LEPŠIA ŠTVRŤ
 • Nezaradená
Ing. Alexandra Petrisková

Adresa: Holíčska 14
Mobil: +421 915 261 191
E-mail: sasa.petriskova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezaradená
Oľga Adamčiaková

Adresa: Znievska 21
Mobil: +421 905 273 414
E-mail: oadamciakova@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 5
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Členka klubu My sme Petržalka

Antolská, Beňadická, Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Jasovská, Krásnohorská, Lietavská 1-15 /nepárne/, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska, Vyšehradská, Vígľašská, Žehrianska

Ing. Lýdia Ovečková

Adresa: Jasovská 51
Mobil: +421 948 081 006
E-mail: lydia.oveckova@hotmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Členka klubu Poctivá Petržalka
PaedDr. Oliver Kríž

Adresa: Jasovská 8
Mobil: +421 903 296 677
E-mail: oliver@kriz.sk

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Predseda klubu SIEŤ, MLADÁ PETRŽALKA, Strana zelených
Ing. Alica Hájková

Adresa: Lietavská 11
Mobil: +421 905 272 362
E-mail: hajkovaalica@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Členka klubu Slobodný klub
Ing. Michal Fiala

Adresa: Ľubovnianska 18
Mobil: +421 903 927 692
E-mail: fiusko@gmail.com

 • Poslanec miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • SIEŤ, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, MLADÁ PETRŽALKA, Sloboda a Solidarita, MOST HÍD, Strana zelených
 • Nezaradený
Mgr. Miroslava Makovníková Mosná

Adresa: Bzovícka 2
Mobil: +421 904 288 222
E-mail: mirka.mosna@gmail.com

 • Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
 • Volebný obvod č. 6
 • Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska; NOVA; OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti; Občianska konzervatívna strana; Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Členka klubu Poctivá Petržalka

web od 2day