Ocenenia

V rámci skvalitňovania služieb petržalská samospráva neustále inovuje aj oficiálnu webovú stránku mestskej časti, aby uľahčila prístup k tlačivám, kontaktom či novinkám zo života v samospráve. Aktuálna verzia webovej stránky funguje od roku 2012, no odvtedy si prešla už viacerými inováciami, ktoré viedli k väčšej prehľadnosti a kvalite stránky, za čo sme dnes boli ocenení v súťaži ZlatýErb.sk 2018. „Úrad zanechávam v najlepšej kondícii, za čo získal Národnú cenu za kvalitu, známku 4+ v hodnotení transparentnosti a napokon aj Zlatý erb za webovú stránku,“ vyjadril spokojnosť starosta Vladimír Bajan. Viac nájdete TU.

Petržalská samospráva sa chce neustále zlepšovať, zefektívňovať svoje postupy, približovať sa ku svojim obyvateľom a zjednodušovať im kontakt s úradom. Veď samospráva je predovšetkým o službách a ak ich chce akákoľvek organizácia neustále rozširovať a skvalitňovať, v prvom rade musí sledovať efektivitu a princípy dobrej správy.

Aj preto sme sa ako prví v rámci bratislavského regiónu a piaty na celom Slovensku zapojili pred 6 rokmi do zavedenia systému manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF (Common Assessment Framework). Mestská časť vytvorila v poradí už štvrtú samohodnotiacu správu, ktorú po posúdení hodnotiteľskou komisiou vyhodnotil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. Ten rozhodol, že naša mestská časť sa v rámci 19. ročníka stáva víťazom Národnej ceny SR za kvalitu 2018 v kategórii C (organizácie verejného sektora).

Viac nájdete TU.

Zodpovednosť sa, žiaľ, často z konania niektorých ľudí vytráca. My, v Petržalke, však zodpovednosť považujeme za jeden zo základných pilierov našej práce. Či už hovoríme o zodpovednosti k ľuďom, k životnému prostrediu alebo k budúcnosti. O tom, že spoločenskú zodpovednosť berieme vážne, svedčí aj získanie víťazstva v súťaži o Národnú cenu SR v tejto kategórii. Sme na ňu hrdí, pretože potvrdzuje, že ideme správnou cestou.

 
O jej získanie sa zaslúžili mnohí zamestnanci nášho miestneho úradu, ktorým patrí moja vďaka.

Vladimír Bajan, starosta

 

Mestská časť zabezpečuje sociálnu starostlivosť obyvateľom Petržalky a v ich mene spolupracuje s humanitnými, charitatívnymi aj zdravotníckymi zariadeniami na území hlavného mesta a zapája sa aktívne do mnohých projektov. Cieľom týchto projektov je prioritne udržanie mentálneho a fyzického zdravia seniorov ako aj rozvoj kultúrnych hodnôt a tradícií. „Našim cieľom je zabezpečiť Petržalčanom, ako sa hovorí na staré kolená, dôstojný a plnohodnotný život aspoň v rámci aktivít, ktoré by si inak zo svojho príjmu nemohli dovoliť“, spresnil starosta Vladimír Bajan.

Preto Petržalka okrem zákonom stanovených služieb prevádzkuje 6 denných centier a sociálnu výdajňu. Poskytuje aj príspevok na stravovanie pre približne 400 Petržalčanov za mesiac a organizuje pravidelné kultúrne, spoločenské aj športové podujatia. Medzi obľúbené projekty patrí festival aktívneho starnutia Seniorfest a dva razy do roka slávnostný večer pre našich jubilantov s programom a večerou. Samospráva podporuje aj dva seniorské spevácke súbory, ktoré nás reprezentujú aj za hranicami Petržalky. Taktiež má nastavené dotačné schémy, vďaka ktorým sa časťou peňazí z rozpočtu podporia občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré poskytujú kvalitné a pestré formy aktivít pre seniorov. Výnimočná je Rada seniorov zložená z 9 členov, ktorá funguje ako poradný orgán starostu. „Vďaka individuálnemu prístupu a zabezpečovaniu rôznych foriem pravidelných činností a aktivít pre našich seniorov som presvedčený, že kvalita ich života a pocit spolupatričnosti a potrebnosti, je naplno rozvíjaný“, povedal starosta a dodal, že bez kvalitnej práce zamestnancov sociálneho oddelenia by sme takýto rozsah služieb nevedeli zabezpečiť.

Ocenenie „Senior Friendly 2017“, ktoré každoročne udeľujú občianske združenie Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie BAGAR, prevzal v piatok 13. októbra starosta Vladimír Bajan na slávnostnom večeri v Zichyho paláci.

ocenenie_caf_2016

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca si včera podvečer starosta Petržalky Vladimír Bajan a prednosta petržalského miestneho úradu Miroslav Štefánik prevzali z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Pavla Pavlisa prestížne ocenenie v súťaži o Národnú cenu SR za kvalitu. Ako jediná slovenská samospráva sa mestská časť Bratislava-Petržalka stala oceneným finalistom súťaže v kategórii Organizácie verejného sektora.

Národnú cenu SR za kvalitu a Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje ÚNMS SR ako koordinátor štátnej politiky kvality. Národné ceny sú v podobnej forme v súčasnosti odovzdávané takmer vo všetkých európskych štátoch. Cieľom súťaží je oceniť tie najúspešnejšie organizácie, ktoré v priebehu roka prešli komplexným hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali výborné výsledky a inovatívne manažérske prístupy v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

zlate_vedro

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) opäť ocenil osem samospráv za najlepšie riešenie podnetov od občanov a komunikáciu na portáli Odkaz pre starostu, ktorý slúži na nahlasovanie problémov v samosprávach. Koordinátor projektu Martin Kollárik ocenil tie samosprávy, ktoré príkladne využívajú náš portál, a to nielen v zmysle kvalitného a rýchleho riešenia podnetov, ale aj v komunikácii s obyvateľmi. Riešenie niektorých problémov je totiž časovo či finančne náročné. V takých prípadoch je veľmi dôležité, aby samospráva postup pri riešení podnetu s občanmi kvalitne odkomunikovala. Medzi ocenenými samosprávami bola aj mestská časť Bratislava-Petržalka. Inštitút bral pri vyhodnotení do úvahy nielen samotné riešenie podnetov, ale aj kvalitu komunikácie samospráv a množstvo podnetov, ktoré samospráva musela spracovať. Prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu bolo za rok 2015 občanmi nahlásených viac ako osemtisíc podnetov, čo je až o tretinu viac ako v predchádzajúcom roku. Najčastejšie obyvateľov slovenských miest a obcí trápili výtlky na chodníkoch a cestách, ktoré predstavovali takmer tretinu zo všetkých podnetov na portáli. Často nahlasovanými boli aj problémy s neorezanými stromami či nepokosenou trávou, čiernymi skládkami, upchatými kanalizáciami, nefunkčným verejným osvetlením, chýbajúcim či nesprávnym dopravným značením, preplnenými odpadkovými košmi či nepojazdnými vrakmi áut zaberajúcimi parkovacie miesta.

Cogen_Awards_3

Petržalka, najväčšia mestská časť sídliskového typu v strednej Európe, získala prestížne ocenenie pod názvom Cogen Europe Recognition Awards 2015. Ocenenie jej bolo udelené Európskym združením na podporu kogenerácie (Cogen Europe) za projekt kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla prostredníctvom 18-tich kogeneračných jednotiek inštalovaných na systéme centrálneho zásobovania teplom (CZT), ktorý realizovala v spolupráci so spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a. s. Ocenenie je každoročne udeľované jednotlivcom alebo spoločnostiam za podporu, profesionalitu a inovatívny prístup, vďaka ktorým výraznou mierou prispeli k rozvoju kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v Európe. Starosta mestskej časti Petržalka, Vladimír Bajan, prebral ocenenie z rúk Claudii Canevari z Generálneho riaditeľstva pre energetiku pri Európskej komisii, ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla pozitívny prínos projektu pre životné prostredie a pre zabezpečenie obnovy a udržateľnosti systému centrálneho zásobovania teplom v Petržalke. „Sme hrdí, že práve naša mestská časť je v tomto smere príkladom a veríme, že náš projekt bude inšpiráciou pre ostatné mestá a obce na Slovensku. Týmto efektívnym riešením zabezpečujeme dlhodobú udržateľnosť systému CZT, bezpečnú, spoľahlivú a k životnému prostrediu šetrnú výrobu tepla a elektrickej energie. Sme si vedomí, že rozhodnutím podporiť a realizovať tento projekt prispievame zároveň k napĺňaniu cieľov SR a EÚ v prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo“, uviedol Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka. Projekt zároveň potvrdil, že centrálne zásobovanie teplom je dôležitým nástrojom pre udržateľné, moderné a účinné vykurovanie, pretože umožňuje efektívnu implementáciu, či už obnoviteľných zdrojov alebo kombinovanej výroby tepla a elektriny.

Ocenenie Lepsi svet

Takéto ocenenie udelil riaditeľ Lepšieho sveta PaedDr. Dušan Mikulec petržalskej samospráve. Vyzdvihol najmä ústretovosť a aktívny prístup pri riešení bežných aj tých zložitejších životných situácií svojich klientov. Pochválil aj vynikajúcu spoluprácu so sociálnym oddelením a poďakoval za dotáciu, ktorú poslanci odsúhlasili pre klientov zariadenia na rekondičný pobyt.

Súčasťou plesu, na ktorom nezisková organizácia chcela nielen poďakovať, ale aj pripraviť príjemný večer pre všetkých, ktorí po celý minulý rok či už ako dobrovoľníci, sponzori alebo podporovatelia pomáhali, bolo aj vystúpenie husľového virtuóza, šansónovej speváčky, už známej tanečnej skupiny L+S a nechýbal ani krst zbierky básní Henriety Matulovej, ktorá je klientkou Lepšieho sveta. Zbierku pokrstil Dano Junas chrumkami so slovami, že sú to chrumkavé básne, tak musia byť pokrstené niečím chrumkavým. Bohatá tombola a vynikajúca zábava trvala až do polnoci.

zlate vedro milana capaka Ocenenie Zlaté vedro Milana Capáka súvisí s portálom Odkazprestarostu.sk. Petržalská samospráva sa za riešenie týchto podnetov za rok 2014 umiestnila na piatom mieste v úspešnosti riešenia podnetov občanov v kategórii veľké samosprávy a na treťom mieste v komunikácii s obyvateľmi Petržalky v tej istej kategórii. Viac

 

CAF - Ocenenie za zlepšenie výkonnosti

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa úspešne zapojila do 15. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014. Starosta Petržalky Vladimír Bajan a prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik si vo štvrtok 20. novembra 2014 v historickej budove Národnej rady SR prevzali za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku Ocenenie za zlepšenie výkonnosti. Viac

 

 

 

Rating
V auguste 2014 vykonala spoločnosť European Rating Agency, a.s., hodnotenie Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Agentúra priradila Petržalke ratingové hodnotenie v oblasti dlhodobý rating v domácej mene A- (stabilný výhľad) a v oblasti krátkodobý rating S2. Priradené stupne dlhodobého a krátkodobého ratingu okrem iného znamenajú, že subjekt nesie nízke investičné riziko. Viac

 

V rebríčku Otvorená samospráva, ktorý spracováva Organizácia Transparency International Slovensko sa Petržalka umiestnila najlepšie zo všetkých bratislavských mestských častí.

 

Oskar bez barier 2014 (1)
Celoročná osvetová a propagačná súťaž má viesť samosprávy k výraznejšej angažovanosti v oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých a sociálne slabších obyvateľov. 28. mája 2014 na slávnostnom galaprograme v petržalskej Inchebe minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a predseda ZMOS Jozef Dvonč vyhlásili víťaza 10. ročníka – stala sa ním Mestská časť Bratislava-Petržalka. Viac

 

zlate vedro Oenenie súvisí s portálom odkazprestarostu.sk, do ktorého sa aktívne zapája aj najväčšia bratislavská mestská časť. Petržalka sa umiestnila na krásnom treťom mieste, z bratislavských mestských častí bola najlepšia. Cenu získala za výborné výsledky v riešení podnetov obyvateľov v kategórii kvality a kvantity komunikácie. Viac

 

Lepší svet - ocenenie Nezisková organizácia Lepší svet pri príležitosti 11. výročia svojho vzniku ocenila starostu bratislavskej Petržalky Vladimíra Bajana. Pri preberaní ocenenia Bajan vyjadril obdiv nad prácou ľudí, ktorí sa dokážu postarať o tých, ktorí pomoc potrebujú. „Lepší svet svojimi službami garantuje rodinám klientov práve to, čo si pre nich sami želajú. Som rád, že ľudia, ktorí dokážu myslieť na ostatných a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú sú aj u nás v Petržalke. Verím, že aj v budúcnosti bude ešte veľa príležitostí pre pomoc a že pomáhajúcich bude čo najviac,“ dodal petržalský starosta. Viac

 

Na základe odporúčania tímu externých hodnotiteľov udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR mestskej časti Bratislava-Petržalka titul Efektívny používateľ modelu CAF. Ocenenie z rúk ministra hospodárstva Tomáša Malatinského si prevzal starosta Petržalky Vladimír Bajan.

V Prioritných cieľoch na roky 2011-2014 si mestská časť stanovila, že vybuduje transparentnú Petržalku, aby sa pre svojich obyvateľov stala dôveryhodným, rešpektovaným a vyhľadávaným partnerom. Prvoradou úlohou je poskytovať služby Petržalčanom ľudským a otvoreným spôsobom. Aby zamestnanci zvýšili kvalitu, efektivitu a vlastnú výkonnosť, rozhodli sa pre implementáciu vybraného modelu kvality. „Je to pre celý úrad významné ocenenie a patrí predovšetkým zamestnancom, ktorí aj takto vyjadrili úprimný záujem fungovať ako otvorená a transparentná inštitúcia. Predovšetkým išlo a naďalej ide o zefektívnenie vnútorných mechanizmov úradu, zlepšenie jeho služieb a celkovej efektívnosti a jeho pôsobenia navonok – smerom k Petržalčanom, pretože to, čo robíme, je o nich a pre nich,“ poďakoval sa starosta Vladimír Bajan.

Nástroj na samohodnotenie určený pre verejnú správu, známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF – Common Assessment Framework) vyvinuli na základe analýz Európskej nadácie pre manažérstvo kvality, akadémie Speyer v Nemecku a Európskeho inštitútu pre verejnú správu v Maastrichte. V apríli sa uskutočnilo na miestnom úrade hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF a od mája tohto roka je mestská časť Bratislava-Petržalka oprávnená používať tento titul dva roky. „Ako prvá samospráva na Slovensku sme získali významné ohodnotenie, že sme si zvolili správny smer ako efektívne komunikovať s obyvateľmi, ako ich aktívne zapojiť do diania na území Petržalky a ako spoločne riešiť všetky problémy, ktoré so sebou život v meste prináša,“ dodal Vladimír Bajan.

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka je po dvojročnom úsilí nositeľom titulu Efektívny používateľ modelu CAF (Common Assessment Framework – Spoločný systém hodnotenia kvality). Petržalka tzv. titul výnimočnosti získala v súťaži Národná cena SR za kvalitu a z obcí a miest a mestských častí je prvá na Slovensku, ktorá ho nadobudla.

Ocenenie v tejto súťaži je tým najvyšším, ktoré môžu organizácie v oblasti manažérskych systémov kvality získať. Súťaž je založená na princípoch modelov kvality, ktoré sa používajú aj v súťaži Európska cena za kvalitu. Podobne, ako sa súkromné spoločnosti chvália titulom EFQM a certifikátom ISO, sa dnes Petržalka môže pýšiť titulom CAF, ktorý je určený pre verejnú správu. „Požiadavky na kvalitu neustále stúpajú a titul, ktorý sme získali, potvrdzuje, že kroky, ktoré smerom k verejnosti robíme, sú správne. Našim cieľom pri vstupe do súťaže bolo zefektívniť vnútorné mechanizmy úradu a zlepšiť jeho pôsobenie navonok – smerom k Petržalčanom, pretože to, čo robíme je o nich a pre nich,“ povedal starosta Bajan po získaní titulu. Ten Petržalke udelil v piatok 3. mája 2013 s platnosťou na dva roky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý koordinuje implementáciu modelov a nástrojov kvality v organizáciách. Diplom o získaní titulu dostane mestská časť na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže v novembri 2013.

Petržalka v procese zavádzania systému kvality prešla mnohými krokmi, ktoré viedli k úspechu. Najskôr analyzovala postupy prác, ako pristupuje k úlohám, či realizuje merania, aké sú kľúčové výsledky výkonnosti a či sa v oblastiach svojho pôsobenia zlepšuje alebo naopak. Výsledky analýzy zhrnula v tzv. Samohodnotiacej správe, ktorá zmapovala dosiahnuté výsledky. Následne správu posudzovali pracovníci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo a nastavili Petržalke zrkadlo. Posudzovatelia pomenovali silné stránky implementácie a zároveň ponúkli podnety na ďalšie zlepšovanie sa. Mestská časť v tejto chvíli stála pred ďalšou a možno aj najťažšou úlohou – vytvoriť akčný plán, čiže súbor konkrétnych návrhov, opatrení a krokov vedúcich k zlepšovaniu kvality procesov prebiehajúcich vo verejnej správe. Jedným z konkrétnych výstupov akčného plánu, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnymi ohlasmi u externých hodnotiteľov, bolo prijatie Etického kódexu zamestnanca. Okrem neho Petržalka prijala aj Etický kódex volených predstaviteľov. Na rad prišlo ďalšie externé hodnotenie, v ktorom hodnotitelia posudzovali plnenie úloh akčného plánu. Mestská časť tým získala spätnú väzbu od nezávislých odborníkov do akej miery sa Petržalke podarilo implementovať manažérstvo kvality prostredníctvom modelu CAF.

Na otázku, či implementácia tohto modelu spĺňa očakávania, odpovedal starosta Vladimír Bajan celkom jednoznačne: „Spĺňa. Zmeny je cítiť napriek tomu, že sme ho ešte len naštartovali. Pevne verím, že tento proces je nevratný, starosta môže byť úspešný do tej miery, do akej má kvalitných úradníkov. Dovolím si tvrdiť, že aj vďaka implementácii modelu CAF má Petržalka už teraz vysoko kvalitných úradníkov nielen po odbornej ale aj osobnostnej stránke.“

 

„Požiadavky na kvalitu neustále stúpajú a titul, ktorý sme získali, potvrdzuje, že kroky, ktoré smerom k verejnosti robíme, sú správne. Našim cieľom pri vstupe do súťaže bolo zefektívniť vnútorné mechanizmy úradu a zlepšiť jeho pôsobenie navonok – smerom k Petržalčanom, pretože to, čo robíme je o nich a pre nich,“ povedal starosta Bajan po získaní titulu. Ten Petržalke udelil v piatok 3. mája 2013 s platnosťou na dva roky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý koordinuje implementáciu modelov a nástrojov kvality v organizáciách. Viac

 

Zlatyerb 2013
V stredu 13. novembra 2013 získala Petržalka ocenenie v súťaži ZlatýErb.sk, ktorú každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska spolu s Občianskym združením eSlovensko. V kategórii „Najlepšia stránka miest a mestských častí“ sa Petržalka umiestnila ako jediná zo všetkých mestských častí. Zlatý erb starostovi Vladimírovi Bajanovi odovzdala podpredsedníčka Národnej rady SR Erika Jurinová. Viac

 

V rebríčku Otvorená samospráva, ktorý spracováva Organizácia Transparency International Slovensko sa Petržalka umiestnila na 4. mieste.

web od 2day