Ocenenia

ocenenie_caf_2016

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca si včera podvečer starosta Petržalky Vladimír Bajan a prednosta petržalského miestneho úradu Miroslav Štefánik prevzali z rúk predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Pavla Pavlisa prestížne ocenenie v súťaži o Národnú cenu SR za kvalitu. Ako jediná slovenská samospráva sa mestská časť Bratislava-Petržalka stala oceneným finalistom súťaže v kategórii Organizácie verejného sektora.

Národnú cenu SR za kvalitu a Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje ÚNMS SR ako koordinátor štátnej politiky kvality. Národné ceny sú v podobnej forme v súčasnosti odovzdávané takmer vo všetkých európskych štátoch. Cieľom súťaží je oceniť tie najúspešnejšie organizácie, ktoré v priebehu roka prešli komplexným hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali výborné výsledky a inovatívne manažérske prístupy v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

zlate_vedro

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) opäť ocenil osem samospráv za najlepšie riešenie podnetov od občanov a komunikáciu na portáli Odkaz pre starostu, ktorý slúži na nahlasovanie problémov v samosprávach. Koordinátor projektu Martin Kollárik ocenil tie samosprávy, ktoré príkladne využívajú náš portál, a to nielen v zmysle kvalitného a rýchleho riešenia podnetov, ale aj v komunikácii s obyvateľmi. Riešenie niektorých problémov je totiž časovo či finančne náročné. V takých prípadoch je veľmi dôležité, aby samospráva postup pri riešení podnetu s občanmi kvalitne odkomunikovala. Medzi ocenenými samosprávami bola aj mestská časť Bratislava-Petržalka. Inštitút bral pri vyhodnotení do úvahy nielen samotné riešenie podnetov, ale aj kvalitu komunikácie samospráv a množstvo podnetov, ktoré samospráva musela spracovať. Prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu bolo za rok 2015 občanmi nahlásených viac ako osemtisíc podnetov, čo je až o tretinu viac ako v predchádzajúcom roku. Najčastejšie obyvateľov slovenských miest a obcí trápili výtlky na chodníkoch a cestách, ktoré predstavovali takmer tretinu zo všetkých podnetov na portáli. Často nahlasovanými boli aj problémy s neorezanými stromami či nepokosenou trávou, čiernymi skládkami, upchatými kanalizáciami, nefunkčným verejným osvetlením, chýbajúcim či nesprávnym dopravným značením, preplnenými odpadkovými košmi či nepojazdnými vrakmi áut zaberajúcimi parkovacie miesta.

Cogen_Awards_3

Petržalka, najväčšia mestská časť sídliskového typu v strednej Európe, získala prestížne ocenenie pod názvom Cogen Europe Recognition Awards 2015. Ocenenie jej bolo udelené Európskym združením na podporu kogenerácie (Cogen Europe) za projekt kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla prostredníctvom 18-tich kogeneračných jednotiek inštalovaných na systéme centrálneho zásobovania teplom (CZT), ktorý realizovala v spolupráci so spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a. s. Ocenenie je každoročne udeľované jednotlivcom alebo spoločnostiam za podporu, profesionalitu a inovatívny prístup, vďaka ktorým výraznou mierou prispeli k rozvoju kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla v Európe. Starosta mestskej časti Petržalka, Vladimír Bajan, prebral ocenenie z rúk Claudii Canevari z Generálneho riaditeľstva pre energetiku pri Európskej komisii, ktorá vo svojom príhovore vyzdvihla pozitívny prínos projektu pre životné prostredie a pre zabezpečenie obnovy a udržateľnosti systému centrálneho zásobovania teplom v Petržalke. „Sme hrdí, že práve naša mestská časť je v tomto smere príkladom a veríme, že náš projekt bude inšpiráciou pre ostatné mestá a obce na Slovensku. Týmto efektívnym riešením zabezpečujeme dlhodobú udržateľnosť systému CZT, bezpečnú, spoľahlivú a k životnému prostrediu šetrnú výrobu tepla a elektrickej energie. Sme si vedomí, že rozhodnutím podporiť a realizovať tento projekt prispievame zároveň k napĺňaniu cieľov SR a EÚ v prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo“, uviedol Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka. Projekt zároveň potvrdil, že centrálne zásobovanie teplom je dôležitým nástrojom pre udržateľné, moderné a účinné vykurovanie, pretože umožňuje efektívnu implementáciu, či už obnoviteľných zdrojov alebo kombinovanej výroby tepla a elektriny.

Ocenenie Lepsi svet

Takéto ocenenie udelil riaditeľ Lepšieho sveta PaedDr. Dušan Mikulec petržalskej samospráve. Vyzdvihol najmä ústretovosť a aktívny prístup pri riešení bežných aj tých zložitejších životných situácií svojich klientov. Pochválil aj vynikajúcu spoluprácu so sociálnym oddelením a poďakoval za dotáciu, ktorú poslanci odsúhlasili pre klientov zariadenia na rekondičný pobyt.

Súčasťou plesu, na ktorom nezisková organizácia chcela nielen poďakovať, ale aj pripraviť príjemný večer pre všetkých, ktorí po celý minulý rok či už ako dobrovoľníci, sponzori alebo podporovatelia pomáhali, bolo aj vystúpenie husľového virtuóza, šansónovej speváčky, už známej tanečnej skupiny L+S a nechýbal ani krst zbierky básní Henriety Matulovej, ktorá je klientkou Lepšieho sveta. Zbierku pokrstil Dano Junas chrumkami so slovami, že sú to chrumkavé básne, tak musia byť pokrstené niečím chrumkavým. Bohatá tombola a vynikajúca zábava trvala až do polnoci.

zlate vedro milana capaka Ocenenie Zlaté vedro Milana Capáka súvisí s portálom Odkazprestarostu.sk. Petržalská samospráva sa za riešenie týchto podnetov za rok 2014 umiestnila na piatom mieste v úspešnosti riešenia podnetov občanov v kategórii veľké samosprávy a na treťom mieste v komunikácii s obyvateľmi Petržalky v tej istej kategórii. Viac

 

CAF - Ocenenie za zlepšenie výkonnosti

Mestská časť Bratislava-Petržalka sa úspešne zapojila do 15. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014. Starosta Petržalky Vladimír Bajan a prednosta miestneho úradu Miroslav Štefánik si vo štvrtok 20. novembra 2014 v historickej budove Národnej rady SR prevzali za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku Ocenenie za zlepšenie výkonnosti. Viac

 

 

 

Rating
V auguste 2014 vykonala spoločnosť European Rating Agency, a.s., hodnotenie Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Agentúra priradila Petržalke ratingové hodnotenie v oblasti dlhodobý rating v domácej mene A- (stabilný výhľad) a v oblasti krátkodobý rating S2. Priradené stupne dlhodobého a krátkodobého ratingu okrem iného znamenajú, že subjekt nesie nízke investičné riziko. Viac

 

V rebríčku Otvorená samospráva, ktorý spracováva Organizácia Transparency International Slovensko sa Petržalka umiestnila najlepšie zo všetkých bratislavských mestských častí.

 

Oskar bez barier 2014 (1)
Celoročná osvetová a propagačná súťaž má viesť samosprávy k výraznejšej angažovanosti v oblasti starostlivosti o zdravotne postihnutých a sociálne slabších obyvateľov. 28. mája 2014 na slávnostnom galaprograme v petržalskej Inchebe minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a predseda ZMOS Jozef Dvonč vyhlásili víťaza 10. ročníka – stala sa ním Mestská časť Bratislava-Petržalka. Viac

 

zlate vedro Oenenie súvisí s portálom odkazprestarostu.sk, do ktorého sa aktívne zapája aj najväčšia bratislavská mestská časť. Petržalka sa umiestnila na krásnom treťom mieste, z bratislavských mestských častí bola najlepšia. Cenu získala za výborné výsledky v riešení podnetov obyvateľov v kategórii kvality a kvantity komunikácie. Viac

 

Lepší svet - ocenenie Nezisková organizácia Lepší svet pri príležitosti 11. výročia svojho vzniku ocenila starostu bratislavskej Petržalky Vladimíra Bajana. Pri preberaní ocenenia Bajan vyjadril obdiv nad prácou ľudí, ktorí sa dokážu postarať o tých, ktorí pomoc potrebujú. „Lepší svet svojimi službami garantuje rodinám klientov práve to, čo si pre nich sami želajú. Som rád, že ľudia, ktorí dokážu myslieť na ostatných a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú sú aj u nás v Petržalke. Verím, že aj v budúcnosti bude ešte veľa príležitostí pre pomoc a že pomáhajúcich bude čo najviac,“ dodal petržalský starosta. Viac

 

„Požiadavky na kvalitu neustále stúpajú a titul, ktorý sme získali, potvrdzuje, že kroky, ktoré smerom k verejnosti robíme, sú správne. Našim cieľom pri vstupe do súťaže bolo zefektívniť vnútorné mechanizmy úradu a zlepšiť jeho pôsobenie navonok – smerom k Petržalčanom, pretože to, čo robíme je o nich a pre nich,“ povedal starosta Bajan po získaní titulu. Ten Petržalke udelil v piatok 3. mája 2013 s platnosťou na dva roky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý koordinuje implementáciu modelov a nástrojov kvality v organizáciách. Viac

 

Zlatyerb 2013
V stredu 13. novembra 2013 získala Petržalka ocenenie v súťaži ZlatýErb.sk, ktorú každoročne vyhlasuje Únia miest Slovenska spolu s Občianskym združením eSlovensko. V kategórii „Najlepšia stránka miest a mestských častí“ sa Petržalka umiestnila ako jediná zo všetkých mestských častí. Zlatý erb starostovi Vladimírovi Bajanovi odovzdala podpredsedníčka Národnej rady SR Erika Jurinová. Viac

 

V rebríčku Otvorená samospráva, ktorý spracováva Organizácia Transparency International Slovensko sa Petržalka umiestnila na 4. mieste.

web od 2day