Regionálne voľby 2022 | PETRŽALKA

VÝSLEDKY VOLIEB poslancov miestneho zastupiteľstva a volieb starostu mestskej časti

ZÁPISNICA miestnej volebnej komisie

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07:00 do 20:00.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zoznam volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla volebnej komisie BSK a sídiel obvodných volebných komisií
Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí – hl. mesto SR
Počet obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka s trvalým pobytom na území obce
Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu

VŠETKY INFO O KANDIDÁTOCH A VOĽBÁCH TU

ZOZNAM VOLEBNÝCH OKRSKOV

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

ŠPECIÁLNE HLASOVANIE COVID

INFORMÁCIE PRE VOLIČOV 
INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉ HNUTIA A KOALÍCIE
INFORMÁCIE PRE NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV

Archív volieb v Petržalke

web od 2day