VOĽBY 2022 | PETRŽALKA

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07:00 do 20:00.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

INFORMÁCIE PRE VOLIČOV – už čoskoro
INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉ HNUTIA A KOALÍCIE
INFORMÁCIE PRE NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV

Archív volieb v Petržalke

web od 2day