Pracovať v petržalskom školstve sa oplatí!

Chceli by ste sa podieľať na výchove a vzdelávaní budúcich generácií v hlavnom meste, no odrádzajú vás slabé platové podmienky, drahé bývanie či nízka podpora pre sebarealizáciu a napredovanie? Alebo by ste radi zúžitkovali kuchárske, opravárske či iné zručnosti pre kvalitnejší a zdravší životný štýl našich/vašich detí v základných a materských školách, ale chýba vám motivácia?

Poďte pracovať k nám do Petržalky. Najväčšia slovenská mestská časť ponúka všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom rôzne benefity vo forme náborových a kreatívnych príspevkov, dostupnejšieho nájomného bývania, bezplatných jazykových kurzov a omnoho viac.

Všetky voľné pracovné pozície v základných a materských školách v Petržalke nájdete na jednom mieste, stačí kliknúť na lupu nižšie a následne na webe ministerstva školstva zapnúť FILTER PRE OKRES BRATISLAVA V, čiže Petržalku.

O aktuálne dostupných možnostiach zamestnania v petržalských školách a škôlkach sa môžete informovať u našich kolegov z oddelenia školstva, ktorí vám radi poskytnú ďalšie dôležité informácie: henrieta.dudonova@petrzalka.sk a 02 68 288 823.

Petržalka hľadá zamestnancov pre svoje školy a škôlky.

NÁBOROVÝ PRÍSPEVOK AŽ DO 1000 EUR
Zatraktívniť prácu v petržalských základných a materských školách sa naša samospráva snaží nielen zlepšovaním pracovného prostredia, ale aj priamou finančnou motiváciou našich kolegov. Aj pre školský rok 2021/2022 tak pre našich budúcich pedagogických aj nepedagogických kolegov v školstve platí možnosť získania jednorazového náborového príspevku od 550 do 1000 EUR v závislosti od vykonávanej pozície.

Výška náborového príspevku pre školské pracovné pozície v Petržalke:
– pedagogickí zamestnanci vrátane vedúcich zamestnancov materských škôl: 1000 EUR
– vychovávatelia školského klubu detí pri základných školách: 1000 EUR
– vedúci jedální pri základných a materských školách: 650 EUR
– hlavný alebo pomocní kuchári základných a materských škôl: 650 EUR
– upratovači materských a základných škôl: 550 EUR
– zamestnanci jedálne základných a materských škôl: 550 EUR
– ostatní zamestnanci a pomocné sily materských a základných školách: 550 eur

Náborové príspevky od Mestskej časti Bratislava-Petržalka sú vyplácané po skončení trojmesačnej skúšobnej doby a viazané na pokračovanie pracovného pomeru po dobu najmenej ďalších deviatich mesiacov. Zamestnanci musia zotrvať v pracovnom pomere najmenej 12 kalendárnych mesiacov odo dňa vzniku pracovného pomeru. Ak nie, náborové príspevky musia vrátiť v plnej výške.

Na náborový príspevok pre školské pracovné pozície v Petržalke má nárok:
A) nový zamestnanec, ktorý nikdy nevykonával prácu v materskej alebo základnej škole
B) zamestnanec, ktorý už vykonával prácu v materskej alebo základnej škole, ale minimálne pred viac ako 3 rokmi a zároveň menej ako pred 5 rokmi od podania žiadosti do zamestnania

 

 

DOSTUPNEJŠIE NÁJOMNÉ BÝVANIE

Mestská časť Bratislava – Petržalka sa najmä v posledných rokoch snaží reflektovať zmeny na trhu s nehnuteľnosťami, ktoré sa v hlavnom meste dotýkajú aj mladých začínajúcich učiteľov. Práve z tohto dôvodu napríklad v rámci možností rozširujeme vlastnú sieť nájomných bytov, ako aj možnosti dočasného bývania v podmienkach stredoškolských internátov. A plánujeme toho omnoho viac.

Nájomné byty na Ulici Ondreja Štefeka

Petržalská samospráva vlastní 10 nových bytov na Ulici Ondreja Štefanka, ktoré sú prioritne určené pre mladých začínajúcich učiteľov. Žiadatelia majú na výber štandardne zariadené jedno- a dvojizbové byty vybavené samostatnou kúpeľňou a WC. Cena mesačného nájmu sa odvíja podľa výmery toho-ktorého bytu a je fixne stanovená na sedem EUR za meter štvorcový.

 

(reportáž z júna 2020)

Aj záujemcovia o nájomné byty pre učiteľov v Petržalke musia splniť jasne definované podmienky. Napríklad povinnosť poberať čistý mesačný príjem najmenej vo výške dvojnásobku životného minima, či povinnosť nevlastniť žiadnu nehnuteľnosť. Ďalšou dôležitou podmienkou je tiež maximálna doba nájmu, ktorá nesmie prevýšiť tri roky. Práve kvôli týmto dôvodom sú byty na Ulici Ondreja Štefanka ideálnym štartovacím miestom pre mladých petržalských učiteľov. VIAC INFO TU.

AKTUALIZÁCIA (13. júl 2021): Momentálne sú k dispozícii dva voľné byty a prijímanie žiadostí je naďalej otvorené. Pri rozhodovaní o ich pridelení v septembri budeme opäť postupovať podľa časového poradovníka žiadateľov, ktorí splnili všetky podmienky.

Izby stredoškolského internátu na Vranovskej ulici

Petržalka sa v oblasti lepšej dostupnosti nájomného bývania pre ućiteľov ešte v roku 2017 dohodla aj na spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom, ktorí začínajúcim pedagógom umožňuje využitie ubytovacích kapacít vo forme izieb na ich stredoškolskom internáte na Vranovskej ulici. Izby sú na vyžiadanie dostupné tak pre bratislavských, ako aj mimo bratislavských učiteľov.

O možnostiach nájomného bývanie v Petržalke sa môžete informovať aj priamo u našich kolegov z bytového oddelenia: daniela.nemcova@petrzalka.sk a 02 68 288 928.

 

 

100 EUR K VÝPLATE V ČISTOM
Okrem spomínaných náborových príspevkov môže 21 vybraných pedagogických a odborných zamestnancov petržalských základných škôl aj v budúcom školskom roku získať príspevok ku mzde vo výške 100 EUR mesačne v čistom. Zástupcovia našej samosprávy na tento účel schválili dve dotačné schémy – Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac.

 V rámci nich bude prerozdelených 39 540 EUR pre 12 najaktívnejších učiteľov a 9 odborných zamestnancov, ktorými sú napríklad školskí psychológovia; špeciálni, liečební či sociálni pedagógovia; logopédi alebo asistenti učiteľov. 

Na príprave inovatívnych projektov môžu naši šikovní vyučujúci pracovať do 31. augusta a svoje žiadosti môžu do tohto termínu posielať pohodlne ONLINE. Ich vyhodnotenie prebehne do polovice septembra a všetkým uchádzačom vopred ĎAKUJEME za skvelé nápady. VIAC INFO TU.

BEZPLATNÉ JAZYKOVÉ KURZY
Pre pedagogických zamestnancov základných škôl ponúkame vďaka spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom aj možnosť bezplatných kurzov v jazykovej škole počas celého školského roka.

web od 2day