Viac

Užitočné odkazy resp. cyklokomunita:

1. STaRZ (správa telovýchovných a rekreačných zariadení)

Je organizáciou hlavného mesta SR Bratislava, ktorá má okrem športovo-rekreačných zariadení v správe hlavné cyklotrasy v Bratislave. Hlavné cyklotrasy sú definované v územnom pláne na ne majú nadväzovať vedľajšie cyklotrasy realizované a spravované mestskými časťami. Je len na škodu veci, že cyklodoprava a aj údržba cyklotrás nie je v priamej kompetencii magistrátu hl. m. SR BA.
Web: http://www.starz.sk/
Kontakt: tel.: +421 2 443 732 90, e-mail: tech@starz.sk

2. Cyklokoalícia

Združila už etablovaných ľudí a s novým odhodlaním sa významne v posledných rokoch zasadila o rozvoj cyklistickej dopravy (a nie len v Bratislave) a žiaľ supluje to čo by malo byť pri plánovaní a rozvoji mesta samozrejmé. Keďže nie je žiaden relevantný „hlas ľudu/chodcov“ tak advokujú aj túto časť užívateľov verejného priestranstva – koniec koncov tú najväčšiu.
Web: http://cyklokoalicia.sk/, https://sk-sk.facebook.com/cyklokoalicia
Kontakt: e-mail: info@cyklokoalicia.sk

3. Criticalmass

Jazda za viac cyklotrás, ústretový prístup k cyklistom a propagáciu cyklistiky ako rýchlej, ekologickej a zdravej dopravnej alternatívy. Pridaj sa k stovkám cyklistom, ktorí sa zúčastňujú hromadných jázd vždy posledný piatok v mesiaci!
Začína sa z Námestia SNP, oproti obch. domu Dunaj
Web: http://www.criticalmass.sk/

4. MULICA (Moja ulica) elektronický odborný časopis

Mulica je dobrovoľné nezávislé občianske združenie jednotlivcov a organizácií, ktorých spája vnímanie mesta nie ako parkoviska, ale ako miesta na sociálny život, stretávanie a vyjadrovanie sa. Združenie vzniklo ako spontánna reakcia pri príležitosti organizovania Európskeho týždňa mobility v roku 2007, pričom fungovalo na neformálnom základe. V roku 2008 vytvorili občianske združenie MULICA. Mulica sa snaží o revitalizáciu verejných priestranstiev a návrat ulice ľuďom.
Taktiež vydávajú elektronický odborný časopis o cyklistickej doprave
Web: http://www.mulica.sk/
Kontakt: e-mail: info (a) mulica.sk

5. Cyklo Kuchyňa

Radi BICYKLU-JETE? Ľudia z cyklo kuchyne sa držia hesla recyklovať až do posledného šroubíku. Každý komponent a každú súčiastku rozoberú a nechajú si všetko použiteľné do budúcnosti. Z tohto dôvodu majú plný sklad dielov a súčiastok ktoré inde nezoženiete.

Veľmi radi príjmu aj funkčné súčiastky a časti bicyklov, prevažne starších a oceľových.

Radi sa venujú aj kreatívnemu používaniu vyradených súčiastok napríklad na malú bižutériu ako náušnice, vianočné ozdoby z reťazí a všeličo iné.
Web: https://sk-sk.facebook.com/Cyklokuchyna
Kontakt: e-mail: cyklokuchyna@gmail.com

6. Kampaň „do práce na bicykli“

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.
Mestská časť sa do kampane zapája od začiatku inak tomu nie je ani v tomto roku, kedy sa nám podarilo zostaviť 5 tímov s 18timi účastníkmi
Web: http://www.dopracenabicykli.eu/
Kontakt: e-mail: info@dopracenabicykli.eu

7. Národný cyklokoordinátor

Hlavnou úlohou/rolou je vytvoriť podmienky pre rozvoj cyklodopravy na Slovensku, zlepšiť spoluprácu pri budovaní cyklotrás a projektov pre cyklistov, predovšetkým však pritiahnuť na bicykle viac ľudí. Od polovice r. 2013 túto funkciu zastáva Peter Klučka, jeden z autorov vládou schváleného materiálu Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike a dlhoročný propagátor cyklistiky.
Okrem iného je vyhlasovateľom národnej kampane „do práce na bicykli“
Web: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=140565
Kontakt: e-mail: peter.klucka@mindop.sk

8. Komisia mesta pre cyklistickú a pešiu dopravu

Komisia vznikla začiatkom roka 2011 ako poradný orgán primátora hl. m. SR Bratislavy (Ftáčnik). Jej cieľom je zvyšovať podiel cyklistickej a pešej dopravy na celkovom objeme dopravy v Bratislave, podporovať budovanie cyklistických trás a propagovať cyklistickú dopravu ako alternatívnu ekologickú dopravu v meste.
Za najväčšie prínosy sa dá určite považovať to, že o bicykli sa začalo rozprávať ako o dopravnom prostriedku nie len rekreačnom „náčiní“ čomu bol prispôsobený aj rozpočet mesta, kedy z nulových položiek narástol na niekoľko stotisíc čo hneď ukázalo jeden z najväčších problémov a to, že mesto nedisponovalo žiadnymi projektmi, žiaľ ani personálom, ktorý by bol schopný cyklotrasy realizovať.
Po prekonaní týchto úvodných „detských“ chorôb vznikla platforma vďaka ktorej sa podarilo zrealizovať a podporiť mnohé kvalitné projekty a rozhýbať dlhoročne „zaspaté“ projekty. Vznikla tu symbióza medzi samosprávou a občianskou iniciatívou, ktorá bola rozumne korigovaná odbornou verejnosťou.
Jedným z najväčších problémov bolo a je, že Bratislava nemá odborný ucelený materiál, ktorý by sa venoval rozvoju tohto druhu dopravy z časti to rieši jeden z posledných materiálov komisie, ktorým sú Zásady rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, ktoré boli prijaté mestským zastupiteľstvom.
Je len na škodu veci že súčasný primátor si tento proces neosvojil, hoci sám ešte ako mestský poslanec stál na zrode komisie.
Web: http://utopia.sk/liferay/web/doprava/diskusne-skupiny/-/message_boards/category/336389

9. Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ BA-Petržalka

K obstaraniu Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v MČ Bratislava-Petržalka sme si sľubovali najmä zadefinovanie siete cyklistických trás v MČ od hlavných trás (v správe a pôsobnosti hlavného mesta) až po vedľajšie, resp. doplnkové (v správe a pôsobnosti MČ).
Našou snahou bolo vytvoriť a prijať dokument, na podklade ktorého budeme schopný:

• posudzovať územie s ohľadom na tento druh dopravy
• zaviazať prípadného investora v území k budovaniu potrebnej infraštruktúry
• sami realizovať cyklotrasy (viď)
• ale najmä rozvíjať tento druh dopravy ako taký
Dokument samozrejme nie je nemenný a uvítame akýkoľvek podnet, aktivitu, ktorá napomôže rozvoju cyklistickej dopravy. Sami sa pohrávame s myšlienkami akým spôsobom získať mimorozpočtové prostriedky, z ktorých by bolo možne rozvíjať infraštruktúru, alebo činnosti podporujúce rozvoj cyklodopravy.
Web: Štúdia rozvoja cyklistickej dopravy v MČ-Ba Petržalka
Kontakt: e-mail: milan.raus@petrzalka.sk

10. Brno na kole

Občianske združenie zamerané na rozvoj a podporu cyklistickej dopravy. Je veľmi podobné cyklokoalícii s veľmi podobnými problémami ako v Bratislave. Taktiež organizujú cyklojazdy ako manifest, že JE tu dopyt po cyklodoprave
Web: http://www.brnonakole.cz/

11. PECOBIKES

Je malá dielňa, obchod a výroba bicyklov na mieru v centre Trnavy. Ponúka štýlové bicykle do mesta, doplnky a oblečenie na bicykel
Web: https://www.pecobikes.sk/; https://www.facebook.com/pecobikes.sk
Kontakt: e-mail: eshop@pecobikes.sk

12. SLOWATCH

Spája priateľov, cyklistov, grafikov, tvorcov filmov a hudby, ktoré pracujú spoločne na rôznych projektoch. Prevádzkujú tiež bar a galériu.
Web: http://www.slowatch.sk/; https://instagram.com/slowatch/Kontakt: tel.: +421 908 704 256; e-mail: info@slowatch.sk

13. Švihaj šuhaj

Ekologický (bezemisný) spôsob doručovania – nie len zásielok
Web: http://svihajsuhaj.sk/Kontakt: tel.: +421 919 305 305, e-mail: info@svihajsuhaj.sk

14. Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB)

Skupina priaznivcov cyklistiky a inej nemotorovej dopravy, ktorej hlavným cieľom je ochrana životného prostredia a rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica a v širšom regióne, ktorá začala pôsobiť už v roku 2005 a ako občianske združenie od roku 2010.
Na ich úspešnom pilotnom „do práce na bicykli“ vyrástla národná kampaň „do práce na bicykli“
Web: http://www.ocibb.sk/; https://www.facebook.com/ocibb
Kontakt: tel.: +421 904101822; e-mail: ocibb@ocibb.sk

15. Copenhagenize Design Company

Ako to robia v Dánsku (a nie len tam)
Web: http://copenhagenize.eu/; http://www.copenhagenize.com/
Kontakt: e-mail: info@copenhagenize.eu

16. Bratislava ReCyklo

Funky retro holandské mestské bicykle od Berca.
Web: https://www.facebook.com/RetroBicykle
Kontakt: tel.: 0944 345 678; e-mail: berco@kufrik.sk

17. ekoPolis nadácia

Nadácia s víziou vyspelej občianskej spoločnosti, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za jej vývoj a za stav životného prostredia. Spoločnosť, v ktorej majú občania záujem zapájať sa do správy vecí verejných, majú odvahu zaujať kritický postoj a záleží im na tom, aby rozvoj našej spoločnosti nebol na úkor budúcich generácií. Podporujú nie len cyklodopravu ako udržateľný spôsob prepravy.

Web: http://www.ekopolis.sk/index.html

18. Do práce na kole 2016

https://www.youtube.com/watch?v=GigTywGHMBM

https://www.youtube.com/watch?v=9uq3hudXCwo

https://www.youtube.com/watch?v=poWhhb5FvaY

web od 2day