Voľby prezidenta 16. marca 2019

Hlasovacie preukazy

Pre voľbu prezidenta SR roku 2019 sa hlasovacie preukazy spravujú § 46 Zák. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o hlasovacie preukazy môžete zasielať na adresu: podatelna-mu@petrzalka.sk

Od 18.2.2019 bude otvorená námietková kancelária, kde si voliči môžu vyzdvihnúť na základe občianskeho preukazu alebo splnomocnenia (nemusí byť overené) hlasovací preukaz.

Preukazy sa budú vydávať v čase:

Pondelok od 8,00 do 17,00 hod.
Utorok od 8,00 do 15,30 hod.
Streda od 8,00 do 16,30 hod.
Štvrtok od 8,00 do 15,30 hod.
Piatok od 8,00 do 12,00 hod
Prestávka na obed od 12,00 do 13,00 hod.

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR: info@petrzalka.sk

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-prezidentsr

web od 2day