Vyhlásenie o prístupnosti

Vytvorenie novej oficiálnej internetovej stránky mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo motivované snahou o dodržiavanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy.

Cieľom novej internetovej stránky je zabezpečiť dostupnosť informácií pre čo najväčší počet ľudí, najmä používateľov s funkčnými zníženiami, a tak zvýšiť aktívnu účasť a integráciu osôb s postihnutím v spoločnosti.

Oficiálna internetová stránka mestskej časti Bratislava-Petržalka spĺňa zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly, W3C HTML a W3C CSS.

Dokumenty tretích strán, ktoré nie je možné získať v textovej forme budú zverejňované v naskenovanej forme.

web od 2day