• 12/2017
  • Účinnosť od: 01.01.2018
  • Schválené: 12.12.2017

VZN o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Toto VZN dopĺňa VZN č. 5/2018, VZN č. 5/2019.

web od 2day