• 2/2020
  • Účinnosť od: 22.05.2020
  • Schválené: 05.05.2020

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2020 zo dňa 05. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018. ÚPLNÉ ZNENIE VZN NÁJDETE TU.

web od 2day