• 2/2004
  • Účinnosť od: 14.07.2004
  • Schválené: 29.06.2004

VZN o miestnych poplatkoch. Toto VZN je Z R U Š E N É a platí VZN č. 5/2004. (Pozri aj prílohy.)

web od 2day