• 3/2004
  • Účinnosť od: 08.12.2004
  • Schválené: 23.11.2004

VZN o školských obvodoch základných škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Toto VZN je
Z R U Š E N É a platí VZN č. 5/2012.

web od 2day