• 5/2019
  • Účinnosť od: 25.06.2019
  • Schválené: 10.06.2019

VZN č. 5 /2019 z 10.6. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 12/2017 z 12. decembra 2017 o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 5/2018.

web od 2day