• 6/2019
  • Účinnosť od: 01.07.2019
  • Schválené: 10.06.2019

VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 6 /2019 z 10. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017 a VZN č. 6/2018

web od 2day