• 8/2017
  • Účinnosť od: 01.09.2017
  • Schválené: 27.06.2017

VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení neskorších predpisov.

web od 2day