Dodatok č.1 k zmluve č. 275/2018

Číslo388/2018
Predmetnavýšenie zmluvnej ceny za naviac práce
Zmluvná strana 2Stavby a montáže s.r.o.
Cena19 965,12 €
Dátum uzavretia zmluvy27.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy08.11.2018
Dátum účinnosti zmluvy09.11.2018

web od 2day