Dodatok Ponuka E.Benefit

Číslo330/2017
Predmetzmena a doplnenie všetkých zmlúv – sadzby, zľavy
Zmluvná strana 2ZSE Energia, a.s.
Dátum uzavretia zmluvy11.09.2017
Dátum zverejnenia zmluvy11.09.2017
Dátum účinnosti zmluvy12.09.2017

web od 2day