Nájomná zmluva

Číslo508/2016
Predmetnájom pozemku parc. č. 3603/10 o výmere 346 m2
Zmluvná strana 2FORESPO PETRŽALKA CITY a.s.
Cena1,00 €
Dátum uzavretia zmluvy01.12.2016
Dátum zverejnenia zmluvy16.02.2017
Dátum účinnosti zmluvy17.02.2017
Dátum ukončenia zmluvy31.10.2021

web od 2day