Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru

Číslo358/2018
Predmetnájomná zmluva o nájme nebytového priestoru v objekte na Fedinovej 4 v Bratislave
Zmluvná strana 2STC-Slovakia Trade Company s.r.o.
Cena3 199,00 €
Dátum uzavretia zmluvy15.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy23.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy24.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.10.2023

web od 2day