Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru

Číslo380/2018
PredmetNájomná zmluva o nájme nebytového priestoru v objekte SO3/1.2 na Panónskej ceste v Bratislave
Zmluvná strana 2Tiberios s.r.o. Gercenova 17, 851 01 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO51 711 028
Cena793,60 €
Dátum uzavretia zmluvy26.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy31.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy01.11.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.10.2023

web od 2day