Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru

Číslo379/2018
PredmetNájomná zmluva o nájme nebytového priestoru v objekte bytového domu na Medveďovej 21 v Bratislave
Zmluvná strana 2Doktel s.r.o. Jelenia 1, 811 05 Bratislava
Zmluvná strana 2 IČO47 391 367
Cena1 638,04 €
Dátum uzavretia zmluvy26.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy31.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy01.11.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.10.2023

web od 2day