Nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru

Číslo428/2018
Predmetnájomná zmluva o nájme nebytového priestoru v objekte na Mánesovom nám. 8 v Bratislava
Zmluvná strana 2Biliard, s.r.o.
Cena99,38 €
Dátum uzavretia zmluvy26.11.2018
Dátum zverejnenia zmluvy03.12.2018
Dátum účinnosti zmluvy04.12.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.10.2023

web od 2day