Verejnoprávna zmluva o spoločnej činnosti

Číslo338/2018
Predmetdohoda o aplikácii § 10 zákona č. 417/2013Z.z o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
Zmluvná strana 2Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Dátum uzavretia zmluvy10.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy11.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy12.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.12.2019

web od 2day