Zmluva č. 08-54-2018

Číslo381/2018
PredmetNebytový priestor o výmere 0,95 m2 objekte „UPB“ na Kutlíkovej ul. č. 17
Zmluvná strana 2VERY GOODIES, s.r.o.
Cena156,00 €
Dátum uzavretia zmluvy29.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy31.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy01.11.2018

web od 2day