Zmluva č. 08-61-2018

Číslo360/2018
PredmetNájom pozemku parc. č. 5875/86, o výmere 8250 m2 a časť pozemku parc. č. 5875/73 o výmere 50,0 m2
Zmluvná strana 2RENSTAV ĎURČO spol. s.r.o.
Cena15 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy15.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy22.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy23.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy28.10.2021

web od 2day