Zmluva o bežnom účte

Číslo336/2018
Predmetposkytnutie Bežného účtu v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: vedenie účtu, poskytnutie elektronických služieb
Zmluvná strana 2Prima banka Slovensko,a.s.
Dátum uzavretia zmluvy12.09.2018
Dátum zverejnenia zmluvy08.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy09.10.2018

web od 2day