Zmluva o bežnom účte

Číslo420/2018
Predmetposkytnutie Bežného účtu v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: vedenie účtu, poskytnutie elektronických služieb
Zmluvná strana 2Prima banka Slovensko, a.s.
Dátum uzavretia zmluvy22.11.2018
Dátum zverejnenia zmluvy26.11.2018
Dátum účinnosti zmluvy22.11.2018

web od 2day