Zmluva o dielo

Číslo310/2018
Predmetrekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska, časť 2: Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ
Zmluvná strana 2KANGO, spol. s r.o.
Cena42 398,65 €
Dátum uzavretia zmluvy10.09.2018
Dátum zverejnenia zmluvy10.09.2018
Dátum účinnosti zmluvy11.09.2018

web od 2day