Zmluva o dielo

Číslo311/2018
Predmetrekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska, časť 1: Rekonštrukcia budovy ZŠ
Zmluvná strana 2SOAR sk, a.s.
Cena332 385,84 €
Dátum uzavretia zmluvy10.09.2018
Dátum zverejnenia zmluvy10.09.2018
Dátum účinnosti zmluvy11.09.2018

web od 2day