Zmluva o nájme bytu

Číslo400/2017
Predmetnájom bytu – predĺženie doby nájmu bytu
Zmluvná strana 2Iveta Slivarichová
Dátum uzavretia zmluvy10.11.2017
Dátum zverejnenia zmluvy10.11.2017
Dátum účinnosti zmluvy11.11.2017
Dátum ukončenia zmluvy30.11.2020

web od 2day