Zmluva o nájme bytu

Číslo347/2018
PredmetNájom bytu - predĺženie doby nájmu bytu
Zmluvná strana 2Beata Szabadošová
Dátum uzavretia zmluvy15.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy15.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy16.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.10.2021

web od 2day