Zmluva o nájme bytu

Číslo369/2018
Predmetnájom bytu
Zmluvná strana 2Lucia Pupáková
Dátum uzavretia zmluvy23.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy24.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy25.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy31.01.2020

web od 2day