Zmluva o nájme bytu

Číslo371/2018
Predmetnájom bytu
Zmluvná strana 2Emil Charfaoui
Dátum uzavretia zmluvy23.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy24.10.2018
Dátum účinnosti zmluvy25.10.2018
Dátum ukončenia zmluvy30.11.2019

web od 2day