Zmluva o nájme bytu

Číslo387/2018
Predmetnájom bytu – zmena doby nájmu bytu
Zmluvná strana 2Jana Chipilica
Dátum uzavretia zmluvy31.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy07.11.2018
Dátum účinnosti zmluvy08.11.2018

web od 2day