Zmluva o nájme bytu

Číslo40/2017
Predmetnájom bytu – zmena doby nájmu bytu
Zmluvná strana 2Jozef Antalík
Dátum uzavretia zmluvy13.02.2017
Dátum zverejnenia zmluvy14.02.2017
Dátum účinnosti zmluvy15.02.2017

web od 2day