Zmluva o pripojení elektrického zariadenia

Číslo383/2018
Predmetzmluva o pripojení elektrického zariadenia Markova 3234, 851 01 Bratislava
Zmluvná strana 2Západoslovenská distribučná, a.s.
Dátum uzavretia zmluvy25.10.2018
Dátum zverejnenia zmluvy05.11.2018
Dátum účinnosti zmluvy06.11.2018

web od 2day