Videoarchív zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Prvá časť:

Druhá časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

Tretia časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

Prvá časť:

Druhá časť:

web od 2day