Výzva – Garážové státia – Zmena termínu

Výzva – Garážové státia – Zmena termínu

Garážové státia – prenájom.

Výzva na predloženie ponúk

Mestská časť Bratislava-Petržalka v súlade s § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vyzvala k predloženiu ponúk na prenájom garážových státí v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka, nachádzajúcich sa na uliciach Mlynarovičova 14-24 a Rovniakova 4. Mestská časť ponúka státia do prenájmu vybranému nájomcovi za dohodnutú ročnú cenu predstavujúcu najvyššiu ponuku. Termín predloženia ponuky bol stanovený na 27.6.2008.

Oznamujeme všetkým záujemcom, že termín predloženia ponúk za rovnakých podmienok ako boli zverejnené mestská časť Bratislava-Petržalka predĺžuje do 11. 07. 2008 do 12,00 hod.

Milan Ftáčnik, v.r.
starosta

web od 2day