Verejné obstarávanie – CCC vstup

Verejné obstarávanie – Kultúrne zariadenia Petržalky

Zákazka s nízkou hodnotou

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava, zabezpečujú výber zhotoviteľa pre nasledovnú akciu:

Obstarávateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Akcia: Rekonštrukcia vstupu do objektu C C Centra na Jiráskovej č. 3 v Bratislave (stavebné práce)

Rozsah prác:

Rekonštrukcia betónového telesa schodov a nájazdovej rampy (cca 11 m2)
Zmiernenie uhla nájazdu rampy – predĺženie rampy o 1 m
Vydláždenie rampy a schodiska (cca 15 m2)
Oprava obkladu sokla na podeste (cca 5 bm)
Oprava kovových ukončovacích líšt podesty (cca 5 bm)
Dodávka a osadenie zábradlia k rampe (cca 6 m)
Rozsah dokumentácie: položkový rozpočet (súpis, špecifikácia, kvantifikácia materiálu a prác)

Realizácia: august 2008

Termín obhliadky: 4.8.2008 o 12.00 hodine, zraz pri vstupe do objektu

Podklady pre vypracovanie ponúk: sú k dispozícii na horeuvedenej adrese obstarávateľa, od 28.7. do 4.8.2008 v pracovné dni medzi 9.00 až 14.00 hodinou

Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Šenkirik, vedúci úseku prevádzky, tel: 02 63 827 600, v pracovné dni medzi 9.00 až 14.00 hod.

Ponuky žiadame predložiť najneskoršie 11.8.2008 do 12.00 hodiny na adresu obstarávateľa.

Ladislav Snopko
riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky

web od 2day