Verejné obstaranie – Rekonštrukcia podlahy

Zákazka s nízkou hodnotou

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava, zabezpečujú výber zhotoviteľa na nasledovnú akciu:

Obstarávateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Akcia:

Rekonštrukcia podlahy miestnosti Klubu 22 v objekte CC Centra na Jiráskovej č. 3 v Bratislave a v administratívnom trakte Kultúrnych zariadení Petržalky na Rovniankovej č. 3 v Bratislave (dom kultúry Zrkadlový háj) – dodávka vysokozáťažovej a vysokoodolnej PVC podlahoviny s nízkymi nárokmi na údržbu(stavebné práce)

Rozsah prác:

Klub 22 výmera 85 m2, Administratívny trakt výmera 142 m2:
demontáž starej podlahovej krytiny (85 m2 PVC + gumená podložka, 142 m2 koberec)
odvoz a likvidácia starej podlahovej krytiny
prebrúsenie podkladu
penetrácia podkladu
nivelizačná stierka 3 mm
dodávka a montáž PVC v pásoch (lepenie)
zvarovanie zvarovacou šnúrou
detaily (soklíky, prechody)
manipulačné práce (vypratanie a znovuumiestnenie nábytku…)

Realizácia: december 2008

Podklady pre vypracovanie ponúk:

V cenových ponukách uvádzať cenu s DPH, záručné podmienky a servisné podmienky po skončení záruky, priložiť atest a technické parametre použitých materiálov, referencie o zhotoviteľovi. Pri výbere sú rozhodujúce technické parametre použitých materiálov.

Kontaktná osoba: Mgr. Rastislav Šenkirik, vedúci úseku prevádzky, tel.: 02 63 827 600, v pracovné dni od 9.00 do 15.00 hod.

Ponuky žiadame predložiť najneskôr do 15.12.2008 do 12.00 hod. na adresu obstarávateľa.

Ladislav Snopko
riaditeľ Kultúrnych zariadení Petržalky

web od 2day