Petržalčania môžu využiť kontaktné EUROMIESTO

Petržalská samospráva bez vážnejších problémov prešla na novú, spoločnú európsku menu – euro a počas šestnásťdňového duálneho obehu sa nevyskytli žiadne komplikácie či sporné momenty, pritom bolo vykonaných viac ako päťtisíc platobných operácií v hotovosti . Najväčší nápor z hľadiska platieb v slovenských korunách i eurách bol v prvých januárových dňoch zaznamenaný na matričnom úrade a finančnom oddelení pri úhradách dane za psa. Opatrenia súvisiace s prechod na európsku menu zaťažili petržalský rozpočet sumou 33.200 EUR (milión slovenských korún), pričom až 2/3 z celkového objemu týchto verejných zdrojov smerovali do nového softwarového, technického zabezpečenia jednotlivých samosprávnych inštitúcií. V záujme zvýšenia informovanosti verejnosti o novej mene, zrealizovala miestna samospráva desiatku celospoločenských podujatí, ktorých náklady boli vyčíslené na sumu 6.640 EUR (cca. 200.000 slovenských korún).

Zo strany petržalského úradu sa dnes v plnej miere dodržiava zastupiteľstvom prijatý Etický kódex, ktorý garantuje, že všetky finančné operácie zo strany samosprávy budú vždy zaokrúhľované v prospech občana. Okrem toho, od 2. januára 2009 bolo na miestnom úrade (Kutlíkova 17, budova TECHNOPOLU) zriadené kontaktné EUROMIESTO, kde môžu občania podávať podnety na preverenie neoprávneného zvýšenia cien či na rôzne neetické aktivity podnikateľských subjektov pôsobiacich na území Petržalky. Podnety môžu podávať občania osobne na referáte podnikateľských činností (V. poschodie), alebo telefonicky na čísle 02 / 68 286 869. Pri tejto činnosti bude miestna samospráva aktívne spolupracovať so Slovenskou obchodnou inšpekciou, profesnými a neziskovými organizáciami, členmi klubov dôchodcov i Jednotou dôchodcov Slovenska.

Viac informácií týkajúcich sa novej, spoločnej európskej meny môžu Petržalčania nájsť na oficiálnej internetovej stránky miestneho úradu – www.petrzalka.sk.

web od 2day