Zadunajské trojstretnutie starostov v Petržalke

Na pozvanie starostu Milana FTÁČNIKA sa v bratislavskej Petržalke uskutočnilo (26. marec 2009) Zadunajské trojstretnutie starostov. Išlo o neformálne pracovné stretnutie osemnástich starostov zadunajských maďarských, rakúskych a slovenských obcí, resp. mestských častí hlavného mesta SR.

Marcové stretnutie vytvorilo priestor pre vecnú diskusiu o možnostiach užšej spolupráce miestnych samospráv z troch členských štátov Európskej únie, prispelo k výmene skúseností z realizácie cezhraničných projektov v predchádzajúcom európskom rozpočtovom období. Ide napríklad o spoluorganizovanie kultúrnych, športových podujatí, odbornú spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a neziskovými organizáciami, ale aj o hľadanie možností pre využívanie alternatívnych zdrojov energií a ochranu životného prostredia.

Na petržalské trojstretnutie nadviažu v nadchádzajúcom období rokovania užších tematických pracovných skupín, ktoré zadefinujú nielen konkrétne aktivity, ale aj možné projektové zámery spolufinancované zo strany samosprávnych i z európskych zdrojov.

web od 2day