Verejné obstarávanie – Kultúrne zariadenia Petržalky

Zákazka s nízkou hodnotou

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava – zabezpečujú výber zhotoviteľa na nasledovnú akciu:

Obstarávateľ: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Akcia:
Rekonštrukcia sociálnych zariadení s vytvorením bezbariérovej toalety
v objekte CC Centra na Jiráskovej č. 3 v Bratislave

Rozsah prác:
Komplexná rekonštrukcia existujúcich sociálnych zariadení s vytvorením
bezbariérovej toalety (celkový pôdorys 4,8 x 6,2 m, 6 WC, 3 pisoáre, 5 umývadiel, svietidlá, obklady a dlažby, dvere spolu 11 ks, výmena 2 radiátorov)

Ralizácia: Od 9.8.2009 do 3.9.2009 ( v objekte je sobášna sieň, termíny obradov sú fixné!).

Termín obhliadky: Dohoda telefonicky po 15.4.2009.

Podklady pre vypracovanie ponúk: K dispozícii pri obhliadke.

Kontaktná osoba:
Mgr. Rastislav Šenkirik, vedúci úseku prevádzky, tel.: 02 63 827 600
v pracovné dni medzi 9.00 až 15.00 hod.

Ponuky žiadame predložiť najneskoršie do 11.5.2009 do 12.00 hod., na adresu obstarávateľa.

web od 2day